پیگیری

منطقه 4 شهرداری مشهد

آدرس : بزرگراه شهید بابانظر - نبش شهید بابانظر 42
کد پستی : ۹۱۵۷۱۶۸۷۰۱
تلفن : ۳۱۲۹۲۸۸۰
تلفن گویا : ۱۳۷
فکس : ۳۱۲۹۱۳۹۱
پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۴۴۴۴
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : www.zone4.mashhad.ir
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 14:30
پنجشنبه 7:30 الی 13:30
No Cache
Gt: 1.8208912213643
Qt: 1.9198851585388