فهرست طبقات
شنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۷:۳۹ ۳۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2YPYs9ioINmF2YLYp9mFINin2YjZhCDYsdiq2KjZhyDYqNmG2K/ZiiDYudmF2YTZg9ix2K8g2KLZhdmI2LLYtNmKINmF2YbYp9i32YIg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8g2K/YsSDYs9in2YQg27HbtNuw27Ag2KrZiNiz2Lcg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXZhti32YLZh9u0

کسب مقام اول رتبه بندی عملکرد آموزشی مناطق شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری منطقه۴

یکی از ملزومات رشد و تعالی منابع انسانی در سازمان‌های خدمات رسان و اجرایی نظیر شهرداری تداوم و استمرار آموزش های ضمن خدمت و افزایش دانش و آگاهی کارکنان در حوزه های مختلف عملکردی است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار مشهد، مجید نژادحسین شهردار ابن منطقه اظهار کرد: یکی از ملزومات رشد و تعالی منابع انسانی در سازمان‌های خدمات رسانی و اجرایی نظیر شهرداری تداوم و استمرار آموزش های ضمن خدمت و افزایش دانش و آگاهی کارکنان در حوزه های مختلف عملکردی است.
وی افزود: شهرداری مشهد نیز به همین منظور اهتمام ویژه ای در جهت آموزش کارکنان داشته و همواره می‌کوشد با ایجاد حس رقابت، نیروهای خود را تشویق به کسب بهترین نتایج کند. در سال ۱۴۰۰ نیز گروه آموزش و توانمندسازی شهرداری مشهد با استفاده از سه شاخص درصد مشارکت، درصد موفقیت و سرانه آموزشی اقدام به بررسی وضعیت عملکرد آموزشی در سطح ستاد، مناطق و سازمان‌ها کرد و نتایج این ارزیابی در سطح مناطق نشان داد که همکاران ما در این منطقه در حوزه کسب علم و آموزش‌پذیری نیز توانمندند و تلاش هر روزه آنان قابل تقدیر است.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3404013315837
Qt: 2.5357670783997