فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۵۴ ۲۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2K/ZiNix2Ycg2KLZhdmI2LLYtCDYrdi22YjYsdmKINmI2YramNmHINmF2K/Zitix2KfZhiDZiCDZg9in2LHYtNmG2KfYs9in2YYg2LHZiNin2KjYtyDYudmF2YjZhdmKINmH2KfZiiDZhdmG2KfYt9mCINmIINiz2KfYstmF2KfZhiDZh9in2Yog2KrYp9io2LnZhyDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

برگزاری دوره آموزش حضوری ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی های مناطق و سازمان های تابعه شهرداری مشهد

دوره آموزش حضوری ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی های مناطق و سازمان های شهرداری مشهد به میزبانی شهرداری منطقه چهار مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، یکی از ملزومات کار روابط عمومی تهیه گزارش عملکرد و بولتن های خبری برای معرفی فعالیتهای مناطق و سازمانهای مربوطه خود است.

در همین راستا مرکز اطلاع رسانی شهرداری مشهد یک دوره آموزش حضوری برای مدیران و کارشناسان حوزه روابط عمومی سازمانها و مناطق شهرداری به میزبانی منطقه چهار برگزار کردند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9322293599447
Qt: 3.284366607666