فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۳۶ ۱۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LnZhdmE2YrYp9iqINin2KzYsdin2YrZiiDZvtix2YjamNmHINmH2KfZiiDYstmI2K/YqNin2LLYr9mHINmF2K3ZhNmHINmI2K3ZitivINiv2LEg2YXZhti32YLZhzQ=

عملیات اجرایی پروژه های زودبازده محله وحید در منطقه4

پیرو درخواست شورای اجتماعی محله وحید، بازسازی پیاده رو های خیابان شهید مفتح 4 و خیابان علامه طباطبایی آغاز شده است.

از دیگر درخواست های این شورا، مرمت و بازسازی جویچه و کانیو معبر سواره رو سطح منطقه، تجهیز پارک محلی بوستان شکوفه، پیاده روسازی محور های اصلی و فرعی و بازسازی جوی و جداول خیابان وحید بوده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 5.3928480148315
Qt: 6.3878996372223