فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۵۱ ۵۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2YPZhdmK2KrZhyDYtNmH2LHYs9in2LLZiiDYr9ix2KLZhdiv2Yog2YXZhti32YLZhyDahtmH2KfYsSDYqNinINiv2YHYp9iq2LEg2b7ZvtmK2LTYrtmI2KfZhiDZiCDZg9in2LHar9iy2KfYsdin2YYg2K/Ysdii2YXYr9mK

گزارش تصویری؛

برگزاری جلسه کمیته شهرسازی درآمدی منطقه چهار با دفاتر پپیشخوان و کارگزاران درآمدی

جلسه کمیته شهرسازی درآمدی منطقه با دفاتر پپیشخوان و کارگزاران درآمدی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه چهار شهرداری مشهد، جلسه کمیته شهرسازی درآمدی منطقه با دفاتر پپیشخوان و کارگزاران درآمدی با حضور شهردار و مسؤولان شهرداری منطقه چهار برگزار گردید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4182313283285
Qt: 1.2465875148773