فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۱۸ ۲۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
اجرای مانور تنظیف اداره خدمات شهری منطقه 4

در راستای استقبال از بهار۱۴۰۰؛

اجرای مانور تنظیف اداره خدمات شهری منطقه 4

مانور تنظیف اداره خدمات شهری این منطقه در بولوار آفرینش برگزار شد . این مانور با هدف حفظ امادگی کامل بین پرسنل خدمات شهری در راستای استقبال از بهار صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه 4، مانور تنظیف اداره خدمات شهری این منطقه در بولوار آفرینش برگزار شد . این مانور با هدف حفظ امادگی کامل بین پرسنل خدمات شهری در راستای استقبال از بهار صورت پذیرفت.

منبع: