فهرست طبقات
شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۵۳ ۲۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
بازدید میدانی رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ازحریم منطقه 4

به روایت تصویر؛

بازدید میدانی رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ازحریم منطقه 4

بازدید میدانی رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ازحریم منطقه 4

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، شهردار و مسئولین شهرداری منطقه 4 از پروژه تعریض پل انتهای بولوار پنجتن و مسیر دسترسی به جمعه بازار شهید شوشتری بازدید بعمل آوردند.

منبع: