فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۳۲ ۳۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
کسب رتبه اول توسط منطقه 4 درشاخص" درصد موفقیت آموزشی نیروی انسانی"

براساس ارزیابی دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد محقق شد؛

کسب رتبه اول توسط منطقه 4 درشاخص" درصد موفقیت آموزشی نیروی انسانی"

شهرداری منطقه چهار مشهد در شاخص "درصد موفقیت آموزشی نیروی انسانی" موفق به کسب رتبه اول در بین مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، غلامرضا غلامی گفت: براساس ارزیابی دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد در خصوص عملکرد آموزشی 9 ماهه مناطق، منطقه چهار توانست در شاخص "درصد موفقیت آموزشی" بالاترین رتبه را در بین مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد به دست آورد.

شهردار منطقه چهار مشهد اظهار داشت: همچنین براساس این ارزیابی، منطقه 4 طی نه ماهه ابتدای سال جاری در شاخص سرانه آموزشی رتبه دوم را در بین مناطق شهرداری مشهد دارد.

غلامی خاطرنشان کرد: بهره وری هر سازمانی به افزایش کارایی و اثربخشی کیفیت فعالیت های سرمایه های انسانی آن سازمان بستگی دارد و افراد باانگیزه و توانمند به عنوان یکی از ارکان توسعه سازمان محسوب می شوند.

وی در پایان اضافه کرد: ایجاد بستر مناسب یادگیری و بکارگیری دانسته ها در محیط کار سازمان لازمه پویایی هر سازمان و سیستم اداری می باشد که خوشبختانه در شهرداری مشهد کاملا به آن پرداخته می شود.

منبع: