فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۲۹ ۱۴
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
اجرای رای قلع طبقه مازاد ساختمان مسکونی در مفتح 20 منطقه 4

گزارش تصویری؛

اجرای رای قلع طبقه مازاد ساختمان مسکونی در مفتح 20 منطقه 4

رای قلع طبقه مازاد ساختمان مسکونی در مفتح 20 منطقه 4 اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، صبح امروز رای قلع بنا در خصوص طبقه مازاد ساختمان مسکونی واقع در مفتح 20 در راستای صیانت از حقوق شهروندان قانون مدار و رفتار قانونی با متخلفین ساختمانی با هماهنگی مراجع ذیربط اجرا گردید.

منبع: