فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۱۷ ۲۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
جلسه بررسی عملکرد پروژه های خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 4

با حضور معاون خدمات شهری شهرداری مشهد صورت پذیرفت؛

جلسه بررسی عملکرد پروژه های خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 4

برگزاری جلسه بررسی عملکرد پروژه های عمرانی حوزه خدمات شهری منطقه 4

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، جلسه بررسی عملکرد پروژه های خدمات شهری و فضای سبز شهرداری این منطقه با حضور معاون خدمات شهری شهرداری مشهد، مدیران اداره کل این حوزه، شهردار و مسئولین شهرداری منطقه چهار برگزار شد. همچنین در پایان این جلسه پیشنهاد های مربوط به استقبال از بهار 1400 نیز مطرح و مقرر گردید نسبت به بررسی و ارائه طرح های تکمیلی اقدام گردد.

منبع: