فهرست طبقات
دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۹ ۶۸۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LHZiNmG2YIg2LPYp9iu2Kog2Ygg2LPYp9iyINin2LXZiNmE2Yog2K/YsSDYp9ix2KfYttmKINi02YfYsdmDINi12KjYpyDYqNinINii2LPZgdin2YTYqiAxMTAg2YfYstin2LEg2YXYqtixINmF2LHYqNi5INin2LIg2KfZitmGINin2LHYp9i22Yo=

شهردار منطقه 4 مشهد خبر داد:

رونق ساخت و ساز اصولی در اراضی شهرک صبا با آسفالت 110 هزار متر مربع از این اراضی

جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش سکونت‌گاه‌های غیر رسمی از طریق آماده سازی اراضی در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای همچون پنجتن و طبرسی شمالی یکی از اقدامات شهرداری این منطقه بوده است.

شهردار منطقه 4 مشهد گفت: با آسفالت 110 هزار متر مربع از اراضی شهرک صبا واقع در بلوار پنجتن، ساخت و سازهای اصولی و با ضوابط شهرسازی در این محدوده رونق گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، سید کمال‌الدین شاهچراغی اظهار کرد: جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش سکونت‌گاه‌های غیر رسمی از طریق آماده سازی اراضی در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای همچون پنجتن و طبرسی شمالی یکی از اقدامات شهرداری این منطقه بوده است.
شاهچراغی تصریح کرد: شهرک صبا با 36 هکتار مساحت واقع در پنجتن 55 یکی از مکان هایی است که با آماده سازی و ارائه خدمات شهری توسط شهرداری، از ساخت و سازهای غیر اصولی در آن جلوگیری شده است.
وی با اشاره به خدمات ارائه شده در این محدوده، اذعان داشت: قبل از انجام ساخت و سازها، طرح تفصیلی متناسب با اصول شهرسازی در این محدوده اجرا و زمین‌های مورد نظر آماده‌سازی شد و آسفالت معابر آن نیز باید توسط شهروندان به صورت مشارکتی انجام می گردید.
شهردار منطقه 4 مشهد ادامه داد: به دلیل برخی مشکلات مالکین اراضی مذکور در خصوص آسفالت مشارکتی معابر و به منظور رفع معضلات بهداشتی و ارتقای سطح رفاه شهروندان، پس از پیگیری و اخذ مجوزهای لازم و همچنین اجرای پروژه‌های شرکت‌های خدماتی، معابر این محدوده توسط شهرداری منطقه، زیرسازی و آسفالت گردید.
شهردار منطقه چهار در پایان با بیان اینکه 110 هزار متر مربع از معابر خاکی شهرک صبا با اعتبار 23 میلیارد ریال زیرسازی و آسفالت گردیده است، خاطرنشان کرد: این اقدام شهرداری موجب مراجعه مالکین اراضی این محدوده به شهرداری برای اخذ پروانه و پرداخت سهم مشارکت آسفالت گردید که رونق ساخت و ساز با رعایت اصول و ضوابط شهرسازی را در پی داشت.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2470607757568
Qt: 2.3452703952789