فهرست طبقات
سه شنبه, ۰۳ مرداد ۱۳۹۱ ۰۹:۳۹ ۴۴۸
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
قابل توجه مالکینی که قصد شروع عملیات ساختمانی را دارند

قابل توجه مالکینی که قصد شروع عملیات ساختمانی را دارند

مصوبه شورای عالی اداری کشور به شماره 1655/ د ش - مورخ 19/8/71

حسب مصوبه شورای عالی اداری کشور به شماره 1655/ د ش - مورخ 19/8/71 مندرج در انتهای تمامی پروانه‌های ساختمانی و در بند دهم آن اعلام شروع به کار توسط مالک به ناظر بصورت کتبی الزامی بوده و لذا در صورت شروع عملیات ساختمانی بدون اطلاع ناظر و طبعتا بدون فراهم شدن شرایط نظارت هیچگونه مسئولیتی متوجه ناظر نبوده و تمامی عواقب و مسئولیتها به مالک بر می‌گردد.