فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ۱۰:۵۲ ۵۶۴
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2YLYt9in2LnZiiAzMTUg2KfYtdmE2Ycg2K/Ysdiu2Kog2K7YtNmDINmIINiu2LfYsdmKINiv2LEg2YXZhti32YLZhyA0

قطاعی 315 اصله درخت خشک و خطری در منطقه 4

به منظور زیباسازی ، بهسازی و رفع خطر سقوط درختان خشک اداره فضای سبز این منطقه در خرداد ماه سال جاری بیش از 315 اصله درخت خشک

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 ، به منظور زیباسازی ، بهسازی و رفع خطر سقوط درختان خشک اداره فضای سبز این منطقه در خرداد ماه سال جاری بیش از 315 اصله درخت خشک و خطری را قطاعی و سرشاخه های خشک شده 740 اصله از درختان معابر اصلی ، فرعی ، بوستان ها ، پارک های خطی ،​ میادین ، آیلند ها و لچکی های سطح منطقه نیز قطاعی گردید .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1605346997579
Qt: 0.74292516708374