پیگیری

منطقه 4 شهرداری مشهد

آدرس : بزرگراه شهید بابانظر - شهید بابانظر ۴۲ - شهرداری منطقه ۴
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۲۸۸۰
پست الکترونیک : zone4@mashhad.ir
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 14:30
پنجشنبه 7:30 الی 13:30
فهرست پست های سازمانی