27°C 
اوقات شرعی
 • دوشنبه،08 خرداد 1396
 • ورود
 
     
   • طبقه‌بندی

   •    
    درمانگاه طبرسی
    تعداد بازدید : 218
    آدرس :نبش طبرسی 17
    تلفن :
    آدرس :بین طبرسی شمالی 19 و 21
    تلفن :
    ترک اعتیاد زندگی
    تعداد بازدید : 93
    آدرس :نبش طبرسی شمالی 1
    تلفن :2170449
    درمانگاه نسیم
    تعداد بازدید : 117
    آدرس :بین طبرسی شمالی 27 و 29
    تلفن :2175021
    درمانگاه شبانه روزی فضل
    تعداد بازدید : 105
    آدرس :نبش طبرسی شمالی 1
    تلفن :
    درمانگاه ثار ا...
    تعداد بازدید : 119
    آدرس :اول پنج تن
    تلفن :2110005
    آدرس :نبش پنج تن 25
    تلفن :2118251
    درمانگاه شبانه روزی
    تعداد بازدید : 97
    آدرس :نبش طبرسی 17
    تلفن :2137083
    مجتم پزشکی بو علی
    تعداد بازدید : 114
    آدرس :نبش طبرسی 42
    تلفن :
    ساختمان پزشکان پریناز
    تعداد بازدید : 116
    آدرس :بین طبرسی 19 و 21
    تلفن :2141066
    ساختمان پزشکان کیان
    تعداد بازدید : 142
    آدرس :بین طبرسی 19 و 21
    تلفن :2112797
    درمانگاه نور القائم
    تعداد بازدید : 163
    آدرس :بین طبرسی 7 و 9
    تلفن :